Forside
Kontakt
Nyheder
Årets begivenheder
Adresseliste
Historie
Fotos
Kort over Glaciset
Foreningen
 
Nyheder
2019
Ingen opdaternger. Se i jeres postkasse med nyt fra bestyrelsen.
20/9-2013
Ud over sommerens indbrud på vejen (vi anbefaler at aktivere
naboer, når i er ude og rejse), har der også været et eksempel
på hærværk. Det var omtalt i Søndagsavisen, og kan ses her (tryk her)
2/10-2012
Der indkaldes til den årlige generalforsamling:

mandag d. 29. oktober 2012 kl. 20.00

Sted: Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1

Indkaldelse og referat kan ses under fanebladet: Foreningen/referater
12/11-2011
Der indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling:

mandag d. 28. november 2011 kl. 20.00

Sted: Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1

Indkaldelsen kan ses under fanebladet: Foreningen/referater o.a..
Efter generalforsamlingen er der en let anretning, og lejlighed til at
møde naboerne på vejen og hygge sig. Husk tilmelding
Vel mødt.
11/12-2010
Efter den tidlige sne, har foreningen nu skiftet til anden entreprenør,
idet vi ikke var tilfreds med det udførte snerydningsarbejde på
vejen.
Den nye entreprenør har ikke været tilkaldt, og lad os da håbe det
ikke bliver nødvendigt, selvom det er hyggeligt med vejr til kælk.
Alle grundejere erindres om selv, at holde fortovet ryddet for sne.
15/11-2010
Referat fra generalforsamling d. 26 boktober 2010 kan ses under
fanebladet Foreningen/referater o.a..
4/10-2010
Der indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling:

tirsdag d. 26. september 2010 kl. 19.30.

Sted: Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1

Indkaldelsen kan ses under fanebladet: Foreningen/referater o.a..
Efter generalforsamlingen er der en let anretning, og lejlighed til at
møde naboerne på vejen og hygge sig.
Vel mødt.
26/07-2010
Der er flimoptagelser på Fortet i perioden tirsdag
den 6. juli - torsdag den 15. juli.
Thura Film er i øjeblikket igang med optagelser til en ny dansk børne-
film med titlen "Min Søsters Børn Vælter Nordjylland".
I den forbindelse har kommunen givet tilladelse til, at filme i
og ved Lyngby Fort.
Der vil i perioden være parkeret udstyrsbiler på Fort Allé og Glaciset,
ligesom der er givet tilladelse til, at køre udstyrsbiler ned ad rampen
til Fortet.
23/11-2009
Referat fra generalforsamlingen kan ses under Foreningen.
10/10-2009
Der indkaldes til den årlige generalforsamling:

onsdag d. 28 september 2009 kl. 20.00.

Sted: Kulturhuset, Klampenborgvej 215b

Indkaldelsen kan ses under fanebladet: Foreningen.
Efter generalforsamlingen er der en let anretning, og lejlighed til at
møde naboerne på vejen og hygge sig.
Vel mødt.
8/8-2009
Sommerfesten over alle sommerfester for Glacisets beboere:
Grill, Kagekonkurrence, hygge og ikke mindst folkedans.
Sæt kryds ved lørdag den 8. august. Tilmelding nødvendig.
Læs hele invitationen under Årets begivenheder (her til venstre)
Der kan du også se hvordan du tilmelder dig.
22/2-2009
Den traditionsrige fastelavnsfest for Glacisets beboere:
Søndag den 22. februar kl. 11.00.
Læs mere under Årets begivenheder (her til venstre).
10/12-2008
NYT OMKRING KOMMUNAL 40 KM ZONE PÅ GLACISET OG OMEGN:
Kommunens 40km projekt består på Glaciset af 4 bump. Der vil blive
blive hastighedsbegrænsning med max. hastighed på 40 km.
Dette kræver en anbefalet afstand mellem bumpene på 100 meter
og en maksimal afstand mellem bumpene på 150 meter.
Det gamle projekt, som var udarbejdet af vores grundejerforening
bestod af ti bump, idet man i daværende projekt ønskede
en hastighed på max 30 km/t, hvilket krævede en afstand på 75 m.
mellem bumpene.
På grund af tre anker til vejdirektoratet over placering af bump fra
Engelsborg syd området (heraf 1 anke fra Glaciset) er implementerin-
gen af bumpene blevet udsat til næste år.
Link til kort over Glaciset, med placering af bump.
Ligeledes her link til kort over hele projektet inkl. hastighedszoner
10/12-2008
Referat af generalforsamling 2008 ligger klar under fanebladet
Foreningen.
3/12-2007
Der er afholdt generalforsamling. Der er spændende nyt i referatet, som
kan læses under menupunktet Foreningen.
Blandt andet er fastelavnsfesten fastlagt til 3. februar 2008.
Ligeledes er sommerfesten fastlagt til 23. august 2008
9/10-2007
Der indkaldes til årlig generalforsamling den 31. oktober 2007.
Indkaldelsen kan ses under fanebladet Foreningen.
1/2-2007
  Nyt referat fra bestyrelsesmøde, ligger under afsnittet Forening. Bestyrelsen har konstitueret sig, og er nu fuldtallige.
Ny opdateret adresseliste er tilgængelig som .pdf under Adresseliste.
  27/12-2006
  Der har i december måned været nye indbrud på Glaciset. Det kommer tilsyneladende i bølger. Ved seneste indbrud er det gået ud over et par huse i samme område, hvorefter der vist nok er blevet fred igen. Det er altid ubehageligt, og man tænker, 'hvad skal man gøre?'
  Hvis du/I hører om indbrud, så send en mail til lansner@mail.dk, så kan vi bringe en advarsel via vores mailingliste. Sørg for at tilmelde jeres e-mailadresse. Se mere under Forening/referat/bestyrelsesmøder.
   
  1/9-2006
  Generalforsamlingens beretning og referat fra d. 24/10-06 kan findes under menupunktet Foreningen.
  Revideret regnskab afventer revisor og kasserer.
   
  9/10-06
  GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER. kl. 19.30 i Lyngby kulturhus, Klampenborgvej 215 B, 3 sal. Lokale 3. Indkaldelsen er husstandsomdelt i dag d. 9/10-06, men kan også læses på siden Referater.
   
  15/9-06
  Nå-ja, NESA arbejder ikke så hurtigt! Det trak ud idet man ventede med de sidste småting hos os, indtil de skulle i gang på Fyrhøjvej. Men nu er der lys hele vejen rundt om Glaciset.
   
  18/5-06
  NESA har oplyst, at man havde glemt den lysmast, som skulle stå på hjørnet af Ellehøjvej og Glaciset. Den vil blive opsat inden for den næste måned, så snart man har ledig kapacitet.
  Desuden vil den lampe, som ikke er tændt ved Tjørnevænget, midlertidigt blive koblet på den resterende belysning på Tjørnevænget. Når man senere skal i gang med Tjørnevænget i Gladsaxe kommune, vil Glaciset få en ny lysmast her også. Det forventes at ske i slutningen af året